Ons Tuis / Monumenttehuise

Geskiedenis

Parys, Parys!

Die behoefte aan 'n ouetehuis op die Vrystaatse platteland is deur ds en mev AJG Oosthuizen na hul aftrede op Parys geïdentifiseer. Die tehuis, onder beskerming en bestuur van die Monumenttehuise van die Nederduitsch Hervormde Sustersvereniging, is na hulle altwee vernoem. Gedurende 1985 word die tehuis met 45 bejaardes in gebruik geneem.

Benewens die kamers en huurwoonstelle is daar in 1988 vyf woonregwoonstelle en in 1990 nege woonregkamers bygevoeg. Vir die eerste drie maande het mev CE Roos sake op ‘n vaste voet te plaas. Mev JE Viljoen het aanvanklik die bestuur van die tehuis gelei, en sy is in 1987 deur mev H Brayshaw opgevolg.

Tans funksioneer die tehuis as 'n versorgingsafdeling vir 25 verswakte bejaardes en 'n behuisingseenheid waar bejaardes wat nog selfstandig funksioneer in kamers en in woonstelle woon en ondersteunende dienste vanuit die tehuis ontvang.


Bestuur

1998 – Mev DH de Beer
2001 – Ds F Labuschagne
2003 – Mev E Kleingeld
2005 – Mev CJS Prinsloo
2007 – Ds M Janse van Rensburg
2010 – Dr W Smith

Gedagte vir die maand

"Die natuur is die altyd wisselende veelkleurige kleed van God" (Johann Wolfgang von Goethe)

Wenslysie

Ons Tuis benodig lugversorgers vir die Alzheimer-afdeling. Skenkings en donasies sal waardeer word.

Van Rensburg Tehuis benodig die volgende vir hul arbeidsterapiesessies:

 • Musiekinstrumente (dromme, klokkies, maraka's, tamboryn)
 • Sagte lekkers, suigstokkies, sjokolade, ens vir pryse
 • Wol, "chunky" en "double knit"
 • DVD's oor die natuur, diere, ens.
 • Standaard kragopwekker

Amot benodig:

 • Fotostaatpapier
 • Huisplante
 • Sitkamerstel
 • Stortjel
 • Skryfbehoeftes
 • Lakens
 • Komberse
 • Dekens
 • Handdoeke
 • Gordyne
 • Kantgordyne
 • Hospitaalbedmatrasse

Louis Trichardt Tehuis benodig:

 • Industriële tuimeldroër
 • Matwasser
 • Industriële skoonmaaktrollies met mops
 • Herstelwerk aan gordyne
 • Sitkamerstel
 • Enkelbedmatrasse
 • Biblioteekboekrak
 • Hulp met fondsinsamelingsprojekte
 • Toiletware, lekkers, "luukshede" om by verjaardagpakkies te voeg
 • Vrywilligers

Belangrike datums

Junie
2   – Amot: Pannekoek
8   − Emily Hobhouse: Wintertee Tooi Turkoois
11 – Amot: Vadersdagete
18 – Van Rensburg: Vadersdag

Julie
7   – Amot: Sop en sjerie, Kaas en wyn
29 – Louis Trichardt: Kersfees in Julie

September
1   – Amot: Lentedag. Blommetjies en bytjies
9   – Louis Trichardt: Lentetee
13 – Amot: Breekommitee
15 – Amot: Pannekoek
20 − Emily Hobhouse: Uitstappie

Oktober
1   – Amot: Nasionale dag vir bejaardes bederf
7   − Emily Hobhouse: Speelgoed kompetisie
12 − Emily Hobhouse: Lentebraai
24 – Van Rensburg: Lentedag
28 – Amot: Personeelafsluiting Golf Estate

November
4   – Piet Potgieter: Brille & Pille Bikers Ralley en Bazaar
18 – Amot: Ouer kind dag met kunstenaar
23 – Louis Trichardt: Kersete
29 − Emily Hobhouse: Kersprogram (Dienssentrum)
Nov – Van Rensburg: Jaareindfunksie

Desember
1−15 Des – Piet Potgieter: Kersliggie Fees
6   – Amot: Kersete
28 − Emily Hobhouse: Oujaarsbraai
30 – Amot: Braaivleis