Ons Tuis / Monumenttehuise

Geskiedenis

Gedurende die vyftigerjare het die Stadsraad van Pretoria 16 erwe in Danville aan die NHSV geskenk, waarop twee ouetehuise beplan is, die Van Rensburg en Louis Trichardt Monumenttehuise. Louis Trichardt Monumenttehuis is opgerig vir 75 gesonde bejaardes. Die ontwerp is gedoen deur mnr Bosman van die firma Neethling en Bosman. Die Nederduitsch Hervormde Weeshuis-bouers het reeds die volgende maand met die bouwerk begin. Hierdie huislike huis se eerste gedenkplaat is op 20 Maart 1957 onthul.

Die eerste inwoners van Louis Trichardt Tehuis het in 1958 ingetrek, en die inrigting is in November 1958 amptelik geopen. Na sowat nege jaar se worstel en wroeg met al die owerhede, kry mev Kotie Viljoen, destydse Direkteur Bejaardesorg, in 1990 die groen lig om te begin met die opgradering van die tehuis. Op 20 Augustus 1993 word die tehuis in hergebruik geneem.

Tans huisves die kompleks 80 inwoners, wat nog almal selfstandig funksioneer.

In 1982 stel die tehuis hul eie maatskaplike werker, mev Debbie Grey aan. Mev Marié Dreyer was vir baie jare huisbestuurvoorsitter, totdat ds Ronél Eckard haar in 1992 opgevolg het. Di Eddie en Ronel Eckard was ook as pastoriepaar van Elandspoort nou betrokke by die inwoners se wel en weë. Mev Sannie Duvenage volg ds Eckard. Die huidige voorsitter me Isme Dalton.

Bestuur
2003 – Ds R Eckard
2004 – Ida Vd Westhuizen
2004 – Mev S Duvenage
2005 – Mev I Dalton

Gedagte vir die maand

"Die natuur is die altyd wisselende veelkleurige kleed van God" (Johann Wolfgang von Goethe)

Wenslysie

Ons Tuis benodig lugversorgers vir die Alzheimer-afdeling. Skenkings en donasies sal waardeer word.

Van Rensburg Tehuis benodig die volgende vir hul arbeidsterapiesessies:

 • Musiekinstrumente (dromme, klokkies, maraka's, tamboryn)
 • Sagte lekkers, suigstokkies, sjokolade, ens vir pryse
 • Wol, "chunky" en "double knit"
 • DVD's oor die natuur, diere, ens.
 • Standaard kragopwekker

Amot benodig:

 • Fotostaatpapier
 • Huisplante
 • Sitkamerstel
 • Stortjel
 • Skryfbehoeftes
 • Lakens
 • Komberse
 • Dekens
 • Handdoeke
 • Gordyne
 • Kantgordyne
 • Hospitaalbedmatrasse

Louis Trichardt Tehuis benodig:

 • Industriële tuimeldroër
 • Matwasser
 • Industriële skoonmaaktrollies met mops
 • Herstelwerk aan gordyne
 • Sitkamerstel
 • Enkelbedmatrasse
 • Biblioteekboekrak
 • Hulp met fondsinsamelingsprojekte
 • Toiletware, lekkers, "luukshede" om by verjaardagpakkies te voeg
 • Vrywilligers

Belangrike datums

Junie
2   – Amot: Pannekoek
8   − Emily Hobhouse: Wintertee Tooi Turkoois
11 – Amot: Vadersdagete
18 – Van Rensburg: Vadersdag

Julie
7   – Amot: Sop en sjerie, Kaas en wyn
29 – Louis Trichardt: Kersfees in Julie

September
1   – Amot: Lentedag. Blommetjies en bytjies
9   – Louis Trichardt: Lentetee
13 – Amot: Breekommitee
15 – Amot: Pannekoek
20 − Emily Hobhouse: Uitstappie

Oktober
1   – Amot: Nasionale dag vir bejaardes bederf
7   − Emily Hobhouse: Speelgoed kompetisie
12 − Emily Hobhouse: Lentebraai
24 – Van Rensburg: Lentedag
28 – Amot: Personeelafsluiting Golf Estate

November
4   – Piet Potgieter: Brille & Pille Bikers Ralley en Bazaar
18 – Amot: Ouer kind dag met kunstenaar
23 – Louis Trichardt: Kersete
29 − Emily Hobhouse: Kersprogram (Dienssentrum)
Nov – Van Rensburg: Jaareindfunksie

Desember
1−15 Des – Piet Potgieter: Kersliggie Fees
6   – Amot: Kersete
28 − Emily Hobhouse: Oujaarsbraai
30 – Amot: Braaivleis