Ons Tuis / Monumenttehuise

Geskiedenis

Dienssentrums of klubs vir bejaardes is al in die vyftigerjare in Engeland bedryf en het in die twee dekades daarna ook in Europa en die VSA inslag gevind. So ‘n dienssentrum, wat mettertyd ook by ander tehuise in werking sou tree, is bedoel om die bejaarde wat nog selfstandig is of vir plek in die tehuis wag, in groepsverband te betrek en nuwe belange te gee. Dienste soos bloeddrukmeting, voet- en haarversorging, handvaardigheid en koorafrigting is aangebied, terwyl noodberading, etes en persoonlike versorging, biblioteek- en ontspanningsfasiliteite ook beskibkaar gestel kon word.

Dagsorg, vakansiesorg, bedwasse en bedlinne kon selfs voorsien word. Die dienssentrum sou dien as verlengstuk van die gemeenskap, en as alternatief vir die toenemende onvermoë om voldoende bejaarde huisvesting te voorsien.

In 1983 is onderhandlings met die Stadsraad aangeknoop om die straat wat die twee tehuise skei, gesluit te kry. Sodoende kon die tehuise en die beoogde behuisingskema langsaan ‘n aaneenlopende kompleks vir ongeveer 500 bejaardes vorm.

Na ingebruikneming van die Monuement Dienssentrum in Maart 1985, is hierdie straat wel gesluit sodat onbelemmerde toegang vir die bejaardes verseker word.

Gedagte vir die maand

"Die natuur is die altyd wisselende veelkleurige kleed van God" (Johann Wolfgang von Goethe)

Wenslysie

Ons Tuis benodig lugversorgers vir die Alzheimer-afdeling. Skenkings en donasies sal waardeer word.

Van Rensburg Tehuis benodig die volgende vir hul arbeidsterapiesessies:

 • Musiekinstrumente (dromme, klokkies, maraka's, tamboryn)
 • Sagte lekkers, suigstokkies, sjokolade, ens vir pryse
 • Wol, "chunky" en "double knit"
 • DVD's oor die natuur, diere, ens.
 • Standaard kragopwekker

Amot benodig:

 • Fotostaatpapier
 • Huisplante
 • Sitkamerstel
 • Stortjel
 • Skryfbehoeftes
 • Lakens
 • Komberse
 • Dekens
 • Handdoeke
 • Gordyne
 • Kantgordyne
 • Hospitaalbedmatrasse

Louis Trichardt Tehuis benodig:

 • Industriële tuimeldroër
 • Matwasser
 • Industriële skoonmaaktrollies met mops
 • Herstelwerk aan gordyne
 • Sitkamerstel
 • Enkelbedmatrasse
 • Biblioteekboekrak
 • Hulp met fondsinsamelingsprojekte
 • Toiletware, lekkers, "luukshede" om by verjaardagpakkies te voeg
 • Vrywilligers

Belangrike datums

Junie
2   – Amot: Pannekoek
8   − Emily Hobhouse: Wintertee Tooi Turkoois
11 – Amot: Vadersdagete
18 – Van Rensburg: Vadersdag

Julie
7   – Amot: Sop en sjerie, Kaas en wyn
29 – Louis Trichardt: Kersfees in Julie

September
1   – Amot: Lentedag. Blommetjies en bytjies
9   – Louis Trichardt: Lentetee
13 – Amot: Breekommitee
15 – Amot: Pannekoek
20 − Emily Hobhouse: Uitstappie

Oktober
1   – Amot: Nasionale dag vir bejaardes bederf
7   − Emily Hobhouse: Speelgoed kompetisie
12 − Emily Hobhouse: Lentebraai
24 – Van Rensburg: Lentedag
28 – Amot: Personeelafsluiting Golf Estate

November
4   – Piet Potgieter: Brille & Pille Bikers Ralley en Bazaar
18 – Amot: Ouer kind dag met kunstenaar
23 – Louis Trichardt: Kersete
29 − Emily Hobhouse: Kersprogram (Dienssentrum)
Nov – Van Rensburg: Jaareindfunksie

Desember
1−15 Des – Piet Potgieter: Kersliggie Fees
6   – Amot: Kersete
28 − Emily Hobhouse: Oujaarsbraai
30 – Amot: Braaivleis