Ons Tuis / Monumenttehuise

Ons Tuis Groep – veilige hawe vir bejaardes

Kinders woonagtig in die buiteland, liggaamskragte wat afneem, onveilige omgewings, pensioene wat nie tred hou met stygende koste nie ... Dis die omstandigheid van talle ouer lidmate. Die Ons Tuis Groep bied 'n veilige hawe vir ongeveer 500 persone wat in hierdie bootjie is.

Die behuising wat deur die Ons Tuis Groep voorsien word, is geleë op drie verskillende plekke, naamlik in Riviera en Brooklyn in Pretoria en in Rustenburg. Alhoewel die samelewing geneig is om ouer persone as 'n homogene groep te beskou, is dit nie die geval nie. Binne die groep ouer persone is daar 'n verskeidenheid behoeftes en probleme en die verskillende soort behuising wat voorsien word, weerspieël dit.

Ons Tuis Riviera

Die Ons Tuis Versorgingsoord in Soutpansbergweg huisves 290 persone. Hier geniet verswakte persone en mense wat aan Alzheimer’s-siekte ly versorging.

Op dieselfde terrein is ook die Annie Schilz, Evelyn Vermooten en Uit en Tuis woonstelle, en die Evelyn Vermooten en Uit en Tuis woonregeenhede. Meer as 100 selfversorgende ouer persone woon hier. Baie van hulle is nog aktiewe lede van die samelewing en as sodanig lewer hulle bydraes by kerke, liefdadigheidsinstansies, persone in hul eie omgewing en ook by die Seniorstuis Dienssentrum. (Lees gerus meer oor die Dienssentrum in die Konteks van Januarie-Februarie 2011.) Die gemoedsrus wat deur die veiligheid en sekuriteit van Ons Tuis Riviera voorsien word, maak dit vir hulle moontlik om nog na ander uit te reik.

Machteld Postmus Kompleks Brooklyn

Die Machteld Postmus Kompleks bestaan uit die volgende woonstelblokke: Johannes Postmus, Frans Boshoff, Riekie Boshoff en McIntosh, asook die Machteld Postmus wooneenhede.

Machteld Postmus Kompleks bied 'n ware tuiste aan 84 inwoners. Hegte vriendskappe word hier gesmee, ondersteuning word aan mekaar gebied – deur voorspoed en teenspoed. Van die inwoners het geen ander familie meer oor nie. Die inwoners is dikwels op mekaar aangewese wat maak dat die meeste inwoners dan soos 'n groot familie funksioneer. Daar word heen-en-weer gekuier, saam inkopies gedoen en saam TV gekyk.

Die inwoners van Machteld Postmus Kompleks is selfversorgend maar dankbaar vir die veilige, gerieflike en rustige omgewing wat deur die Ons Tuis Groep voorsien word.

Gerrieshof

Gerrieshof in Rustenburg, is 'n klein woonstelkompleks wat uit agt woonstelle bestaan. Die betrokkenheid van die Ring van Rustenburg onder leiding van ds Johan van Wyk sorg dat ook hier die nodige omgee en aandag gegee word.

Bestuur

Ons Tuis is sedert 1 April 1929 bestuur deur 'n maatskappy sonder winsbejag, wat deur mev Machteld Postmus en 'n aantal belangstellendes gestig is. In 1942 het die projek te uitgebreid vir die oorspronklike bestuur geword en is die Hervormde Kerk genader om die bestuur daarvan oor te neem. Mev Postmus was weer eens die voorsitter van die direksie en is bygestaan deur 12 ander lede, waarvan 9 Hervormers was. Die kerk en sy lidmate het betrokke geraak en waar nodig hulp verleen en ondersteuning aangebied.

Tans word die bestuur van die Ons Tuis Groep behartig deur sy Direksie en die Bestuurder van Ons Tuis en Monumenttehuise. Daarby het elke kompleks 'n eie bestuurder of matrone, 'n bestuurskomitee en 'n inwonerskomitee.

Uitdagings

Na mate die bevolking al ouer word, word die nood al groter. Die lae rentekoerse veroorsaak dat sommige inwoners wat voorheen genoeg fondse gehad het om hulself te onderhou, se inkomste nou gelyk of selfs minder is as 'n staatspensioen. Dit is ook 'n erkende feit dat individue en instansies eerder bydraes tot kinderversorging maak as tot bejaardeversorging. Met erkenning en waardering teenoor die individue en instansies wat reeds by die Ons Tuis Groep betrokke is, moet daar pogings aangewend word om meer persone en organisasies by die versorging van ouer persone te betrek.

Die uitdagings lê egter nie net op die finansiële vlak nie, alhoewel fondsinsameling steeds een van die belangrikste sake is.

Die totale or holistiese versorging van inwoners moet ook aandag geniet. Die fokus moet op die inwoner as persoon val en nie net op die versorging aspek nie. Sake wat in hierdie verband nog meer aandag moet kry, is arbeidsterapie, psigiese en traumaversorging, bystand met die hantering van probleme, betrokkenheid van kinders by hulle ouers en die voortdurende instandhouding en verbetering van sekuriteitsmaatreëls.

Uitreik

Die Ons Tuis Groep is egter ook 'n organisasie wat omgee vir ander en nie net vir sy eie inwoners nie. Ouer persone uit die gemeenskap is byvoorbeeld welkom as lede van die Dienssentrum.

Die Groep is ook betrokke by ander gemeenskappe naamlik by:

 • Hammanskraal waar die Pfananani Projek reeds in 2002 begin is. Hier word tuisversorging aan 100 bejaarde persone voorsien.

Magda van Deventer

(Hierdie artikel het in Konteks van Maart 2011 verskyn en word met toestemming hier ge-reproduseer.)

 

Ons Tuis Groep

Die Ons Tuis Groep bestaan uit Ons Tuis Riviera, Machteld Postmus Kompleks en die Seniorstuis Diensgroep.

Versorging van bejaarde persone is sinoniem met die werk van die kerk. Ons Tuis in Riviera, Pretoria, is die oudste van die twee tehuise van Ons Tuis Groep en funksioneer reeds sedert 1929.

Die gemeenskap waarin ons leef, met die ontstellende en sinnelose moorde en aanvalle op veral bejaardes op plase en stede, verskerp die behoefte aan veiligheid en beskerming van die bejaarde.

Die veranderde toepassing van subsidietoekenning het sedert 1994 ‘n verlies van inkomste van 62% meegebring vir die tehuise. Tehuise se inkomste word hoofsaaklik verkry uit subsidie en losiesgelde. Met die substantiewe afname van inkomste uit subsidie raak die gaping tussen inkomste en uitgawes al groter. Die potensiaal om losiesgelde dienooreenkomstig aan te pas, is egter nie moontlik nie, aangesien 66% van die inwoners staatspensioenarisse is met ‘n inkomste van slegs R1080 per maand. Die gevolg is ‘n geweldige verlies aan inkomste. Hoewel uitgawes altyd streng gemonitor word, maak kostestyging en behoefte aan instandhouding dit onmoontlik om uitgawes nie te laat styg nie.

Die verandering in subsidietoekenning het nie slegs op die tehuise ‘n uitwerking gehad nie, maar ook op die dienssentrum wat ondersteunde gemeenskapsdienste aan bejaardes en ander pensioentrekkers lewer.

Gedagte vir die maand

"Die natuur is die altyd wisselende veelkleurige kleed van God" (Johann Wolfgang von Goethe)

Wenslysie

Ons Tuis benodig lugversorgers vir die Alzheimer-afdeling. Skenkings en donasies sal waardeer word.

Van Rensburg Tehuis benodig die volgende vir hul arbeidsterapiesessies:

 • Musiekinstrumente (dromme, klokkies, maraka's, tamboryn)
 • Sagte lekkers, suigstokkies, sjokolade, ens vir pryse
 • Wol, "chunky" en "double knit"
 • DVD's oor die natuur, diere, ens.
 • Standaard kragopwekker

Amot benodig:

 • Fotostaatpapier
 • Huisplante
 • Sitkamerstel
 • Stortjel
 • Skryfbehoeftes
 • Lakens
 • Komberse
 • Dekens
 • Handdoeke
 • Gordyne
 • Kantgordyne
 • Hospitaalbedmatrasse

Louis Trichardt Tehuis benodig:

 • Industriële tuimeldroër
 • Matwasser
 • Industriële skoonmaaktrollies met mops
 • Herstelwerk aan gordyne
 • Sitkamerstel
 • Enkelbedmatrasse
 • Biblioteekboekrak
 • Hulp met fondsinsamelingsprojekte
 • Toiletware, lekkers, "luukshede" om by verjaardagpakkies te voeg
 • Vrywilligers

Belangrike datums

Junie
2   – Amot: Pannekoek
8   − Emily Hobhouse: Wintertee Tooi Turkoois
11 – Amot: Vadersdagete
18 – Van Rensburg: Vadersdag

Julie
7   – Amot: Sop en sjerie, Kaas en wyn
29 – Louis Trichardt: Kersfees in Julie

September
1   – Amot: Lentedag. Blommetjies en bytjies
9   – Louis Trichardt: Lentetee
13 – Amot: Breekommitee
15 – Amot: Pannekoek
20 − Emily Hobhouse: Uitstappie

Oktober
1   – Amot: Nasionale dag vir bejaardes bederf
7   − Emily Hobhouse: Speelgoed kompetisie
12 − Emily Hobhouse: Lentebraai
24 – Van Rensburg: Lentedag
28 – Amot: Personeelafsluiting Golf Estate

November
4   – Piet Potgieter: Brille & Pille Bikers Ralley en Bazaar
18 – Amot: Ouer kind dag met kunstenaar
23 – Louis Trichardt: Kersete
29 − Emily Hobhouse: Kersprogram (Dienssentrum)
Nov – Van Rensburg: Jaareindfunksie

Desember
1−15 Des – Piet Potgieter: Kersliggie Fees
6   – Amot: Kersete
28 − Emily Hobhouse: Oujaarsbraai
30 – Amot: Braaivleis