Ons Tuis / Monumenttehuise

Geskiedenis

Ons Tuis se luisterryke geskiedenis gaan terug na 1927.

Mev Machteld Postmus was ontsteld toe sy ’n koerantberig gelees het oor ’n bejaarde egpaar wat selfmoord gepleeg het omdat hulle geen heenkome gehad het nie. Sy en ’n paar vriendinne het ’n komitee gestig en met behulp van skenkings het hulle ’n huis gehuur in Schubartstraat, Pretoria, met die doel om haweloses te help. Mev Postmus se eggenoot, dr Johannes Postmus, was die destydse president van die SA Reserwebank. Die huis was spoedig vol beset met 14 inwoners, maar daar was steeds groot nood.

In 1930 word ’n huis in Zoutpansbergweg 45 tot die komitee se beskikking gestel. Ook het die administrateur van Transvaal, mnr Smit, die verpleegsterstehuis in Potgieterstraat vir die komitee aangebied teen die nominale huur van een sjieling per jaar, waar 70 bejaardes versorg kon word.

Omdat bejaardes vinnig kan verswak en meer versorging benodig, word die Machteld Postmus-siekesaal by Ons Tuis gevoeg in 1935.

Tydens die Tweede Wêreldoorlog het die komitee kennis gekry dat die regering die verpleegsterstehuis vir oorlogsdoeleindes wil gebruik en die gebou moes binne een maand ontruim word. Dit het groot ontwrigting meegebring. Verblyf vir die bejaardes was in Observatory in Johannesburg gekry en in 1946 was ’n huis in Capital Park bekom waar 38 persone gehuisves kon word.

Ingevolge die maatskappye wet van 1926, het Ons Tuis 50 aandeelhouers gehad – hierdie begrip of voorskrif is in die 1973 maatskappye wet verander na lede. Telkens as 'n aandeelhouer te sterwe gekom het of nie wil voortgaan met betrokkenheid by Ons Tuis was dit omslagtig om daardie aandeel aan 'n volgende persoon beskikbaar te stel. Dr. Johannes Postmus – eggenoot van die stigter van Ons Tuis – het voorgestel dat om kontinuïteit te verseker aandele in sodanige gevalle aan die Nederduitsch Hervormde Kerk oorgedra word. Tydens 'n direksie besluit 1949 is hierdie voorstel/versoek van dr. Postmus in 'n formele besluit vervat naamlik dat die genomineerdes van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika 30 van die 50 aandele sou hou. Deesdae (2012) bestaan hierdie besluit nog steeds en by wyse van delegasie word vakature van die ledetal van 30 deur die Kommissie van Algemene Diakensvergadering aangevul. Interessant om daarop te let dat in die tydsvak toe hierdie reëling ingestel is, die Kerkkantoor onder die destydense Administrateur, mnr. Janson vanuit Dullstroom bestuur is, en is die daaglikse bestuur van Ons Tuis soos voorheen voortgesit deur die Huisbestuur.

Die huidige hoofgebou in Soutpansbergweg is in 1952 in gebruik geneem en daarna aansienlik uitgebrei om onder meer woonstelle daar te stel.

Gedagte vir die maand

"Die natuur is die altyd wisselende veelkleurige kleed van God" (Johann Wolfgang von Goethe)

Wenslysie

Ons Tuis benodig lugversorgers vir die Alzheimer-afdeling. Skenkings en donasies sal waardeer word.

Van Rensburg Tehuis benodig die volgende vir hul arbeidsterapiesessies:

 • Musiekinstrumente (dromme, klokkies, maraka's, tamboryn)
 • Sagte lekkers, suigstokkies, sjokolade, ens vir pryse
 • Wol, "chunky" en "double knit"
 • DVD's oor die natuur, diere, ens.
 • Standaard kragopwekker

Amot benodig:

 • Fotostaatpapier
 • Huisplante
 • Sitkamerstel
 • Stortjel
 • Skryfbehoeftes
 • Lakens
 • Komberse
 • Dekens
 • Handdoeke
 • Gordyne
 • Kantgordyne
 • Hospitaalbedmatrasse

Louis Trichardt Tehuis benodig:

 • Industriële tuimeldroër
 • Matwasser
 • Industriële skoonmaaktrollies met mops
 • Herstelwerk aan gordyne
 • Sitkamerstel
 • Enkelbedmatrasse
 • Biblioteekboekrak
 • Hulp met fondsinsamelingsprojekte
 • Toiletware, lekkers, "luukshede" om by verjaardagpakkies te voeg
 • Vrywilligers

Belangrike datums

Junie
2   – Amot: Pannekoek
8   − Emily Hobhouse: Wintertee Tooi Turkoois
11 – Amot: Vadersdagete
18 – Van Rensburg: Vadersdag

Julie
7   – Amot: Sop en sjerie, Kaas en wyn
29 – Louis Trichardt: Kersfees in Julie

September
1   – Amot: Lentedag. Blommetjies en bytjies
9   – Louis Trichardt: Lentetee
13 – Amot: Breekommitee
15 – Amot: Pannekoek
20 − Emily Hobhouse: Uitstappie

Oktober
1   – Amot: Nasionale dag vir bejaardes bederf
7   − Emily Hobhouse: Speelgoed kompetisie
12 − Emily Hobhouse: Lentebraai
24 – Van Rensburg: Lentedag
28 – Amot: Personeelafsluiting Golf Estate

November
4   – Piet Potgieter: Brille & Pille Bikers Ralley en Bazaar
18 – Amot: Ouer kind dag met kunstenaar
23 – Louis Trichardt: Kersete
29 − Emily Hobhouse: Kersprogram (Dienssentrum)
Nov – Van Rensburg: Jaareindfunksie

Desember
1−15 Des – Piet Potgieter: Kersliggie Fees
6   – Amot: Kersete
28 − Emily Hobhouse: Oujaarsbraai
30 – Amot: Braaivleis