Ons Tuis / Monumenttehuise

Geskiedenis

Machteld Postmus Kompleks se geskiedenis is nou verweef met die insig, visie en ywer van vier gesinslede, naamlik dr Johannes Postmus en veral sy eggenote mev Machteld Postmus, hulle dogter Riekie en haar eggenoot mnr Frans Boshoff.

MPK se geboortedag was 21 Junie 1949 toe die Direksie van daardie tyd besluit het om 'n eiendom in Alexanderstraat, Brooklyn, Pretoria "vir invalide bejaardes" aan te koop. Die aankoopprys was ₤6500. Die dryfkrag agter hierdie besluit was mev Machteld Postmus wat self ₤2500 geskenk het wat aangevul is met "'n eerste verband van ₤4000.00 oor die eiendom teen 'n lae rentekoers". Die naam van die Kompleks was op daardie stadium "Machteld Postmus Herstellingsoord" wat daarna na Machteld Postmushuis verander is. Op die Direksievergadering van 24 Augustus 1950 is besluit om Machteld Postmushuis tot 20 kamers te vergroot "teen 'n maksimum koste van ₤5000". In Januarie 1958 word besluit om Machteld Postmus verder uit te bou en 'n lening van ₤18556 vir die doel word goedgekeur. Uiteindelik is die werk deur Mnr GJ Bolsenbroek voltooi wie se tender van ₤25850 daarvoor aanvaar is. Die herboude en vergrote Machteld Postmushuis is op 16 Oktober 1985 in hergebruik geneem. Vyf en veertig bejaardes is in Machteld Postmushuis gehuisves.

Gedurende 1959 is nuwe geboue voltooi en die Machteld Postmushuis het begin om huisvesting te bied "gedeeltelik vir gesonde inwoners uit 'n hoër inkomstegroep met 'n afdeling vir siekes". Hierdie nuwe fasiliteite is op 16 Oktober 1959 in gebruik geneem. Mev Betsie Verwoerd het by die geleentheid die rede gevoer. Die volgende fase het die voltooing van 'n kliniek met 'n lening van ₤21250 meegebring.

'n Latere besluit om aanbouings by Machteld Postmus wat personeelkamers insluit, te doen, het nooit gerealiseer nie. In die plek daarvan is erf 362 van ongeveer 27, 000 "vierkante voet" met die dubbelverdieping woonhuis daarop vir R56000 aangekoop (die huidige Riekie Boshoff waar daar op die tweede verdieping vyf dames gehuisves word, terwyl die eetsaal en kombuis op die grondvloer is). Die ideaal van die Direksie op daardie stadium was om die bestaande gebou en die nuwe gebou van 100 tot 120 inwoners uit te brei om veral verswakte bejaardes daarin te versorg.

Huis Johannes Postmus bestaan uit enkel- en een slaapkamer woonstelle en is gedurende 1984/85 voltooi en op 11 Mei 1985 in gebruik geneem. Gedurende 1986 is Huis Mcintosh aangekoop uit die boedel van 'n baie bekende argitek van daardie tyd, William Gordon Mcintosh. Huis Frans Boshoff is op sy beurt op 23 November 1988 in gebruik geneem.

Die Riekie Boshoffsaal is deur die loop van 1994 aan Huis Riekie Boshoff aangebou en bied ruimte vir gereelde eredienste, konserte, vergaderings en ander byeenkomste. Die saal is op 18 Februarie 1995 in gebruik geneem.

Ongelukkig en vanweë te hoë koste, gepaardgaande met die uitfasering van staatsubsidies, moes die oorspronklike Machteld Postmus Versorgingsoord op 31 Oktober 2002 sluit. In die plek daarvan is tien woonhuise gebou en die eerste inwoners het op 1 September 2003 ingetrek.

Tans bewoon 80 inwoners die Kompleks. Fasiliteite tot die inwoners se beskikking sluit weeklikse vervoer na winkelsentrums in, daaglikse etes op bestelling, 'n haarkappersalon en basiese versorging soos die neem van bloeddruk, voetversorging en nog meer.

Gedagte vir die maand

"Die natuur is die altyd wisselende veelkleurige kleed van God" (Johann Wolfgang von Goethe)

Wenslysie

Ons Tuis benodig lugversorgers vir die Alzheimer-afdeling. Skenkings en donasies sal waardeer word.

Van Rensburg Tehuis benodig die volgende vir hul arbeidsterapiesessies:

 • Musiekinstrumente (dromme, klokkies, maraka's, tamboryn)
 • Sagte lekkers, suigstokkies, sjokolade, ens vir pryse
 • Wol, "chunky" en "double knit"
 • DVD's oor die natuur, diere, ens.
 • Standaard kragopwekker

Amot benodig:

 • Fotostaatpapier
 • Huisplante
 • Sitkamerstel
 • Stortjel
 • Skryfbehoeftes
 • Lakens
 • Komberse
 • Dekens
 • Handdoeke
 • Gordyne
 • Kantgordyne
 • Hospitaalbedmatrasse

Louis Trichardt Tehuis benodig:

 • Industriële tuimeldroër
 • Matwasser
 • Industriële skoonmaaktrollies met mops
 • Herstelwerk aan gordyne
 • Sitkamerstel
 • Enkelbedmatrasse
 • Biblioteekboekrak
 • Hulp met fondsinsamelingsprojekte
 • Toiletware, lekkers, "luukshede" om by verjaardagpakkies te voeg
 • Vrywilligers

Belangrike datums

Junie
2   – Amot: Pannekoek
8   − Emily Hobhouse: Wintertee Tooi Turkoois
11 – Amot: Vadersdagete
18 – Van Rensburg: Vadersdag

Julie
7   – Amot: Sop en sjerie, Kaas en wyn
29 – Louis Trichardt: Kersfees in Julie

September
1   – Amot: Lentedag. Blommetjies en bytjies
9   – Louis Trichardt: Lentetee
13 – Amot: Breekommitee
15 – Amot: Pannekoek
20 − Emily Hobhouse: Uitstappie

Oktober
1   – Amot: Nasionale dag vir bejaardes bederf
7   − Emily Hobhouse: Speelgoed kompetisie
12 − Emily Hobhouse: Lentebraai
24 – Van Rensburg: Lentedag
28 – Amot: Personeelafsluiting Golf Estate

November
4   – Piet Potgieter: Brille & Pille Bikers Ralley en Bazaar
18 – Amot: Ouer kind dag met kunstenaar
23 – Louis Trichardt: Kersete
29 − Emily Hobhouse: Kersprogram (Dienssentrum)
Nov – Van Rensburg: Jaareindfunksie

Desember
1−15 Des – Piet Potgieter: Kersliggie Fees
6   – Amot: Kersete
28 − Emily Hobhouse: Oujaarsbraai
30 – Amot: Braaivleis